De Bouvier

De Bouvier des Flandres

In het verleden werd deze viervoeter door een verscheidenheid aan mensen gehouden (boeren, veehandelaren, jachtopzieners, smokkelaars enz.).De combinatie van zijn uiterlijke eigenschappen (een stevige hond met een brede rug, niet hoogbenig met stevige botten en sterke spieren) en zijn innerlijke eigenschappen (trouw, eerlijk, werklust, pittig temperament en uithoudingsvermogen) maakten hem tot een ideale werkhond.
pups bella 21-2-2012 026Toen de mechanisatie opkwam was de werkhond, voor wat betreft het uitvoeren van werkzaamheden voor de mens, niet meer nodig. Echter hij kreeg een andere plaats in het leven van de mens.Hij werd voor meerdere doeleinden gehouden zoals; de bewaking, de hondensport, gezelschapsdier of zelfs voor het tentoonstellen van zijn uiterlijke kwaliteiten tijdens shows.

In de afgelopen jaren werden deze uiterlijke kwaliteiten zelfs zichtbaar veranderd in de vorm van het couperen van oren en staart. Dit is tegenwoordig in Nederland verboden.

Door de verscheidenheid aan belangen van de eigenaar (sport, show, gezelschap enz.) is het dus zeer moeilijk om zowel een hond met de ‘Juiste kwaliteiten” te fokken als deze met zijn nieuwe eigenaar te verenigen.

Als een hond tijdens een show de classificatie “Uitmuntend” krijgt van de keurmeester dan zegt dit iets over zijn uiterlijke eigenschappen en hoeft deze hond nog niet de juiste kwaliteiten te bezitten voor deelname in de hondensport of als gezelschapsdier.